Prof. dr. Somaya Ben Allouch

Somaya Ben Allouch is lector Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam en combineert dit sinds januari 2021 met het bijzonder hoogleraarschap Human-System Interaction for Health and Wellbeing aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek richt ze zich op de interactie tussen mens en systeem; de ontwikkeling, het gebruik en de evaluatie van digitale technologieën in zorg en welzijn. Sinds 2008 doet ze onderzoek naar mens-robot interacties en SOROCOVA sluit dan ook naadloos aan bij haar onderzoeksinteresses.

Sandy S. Kalisingh, MSc

Kinderen zijn de ‘Human Capital’ van de toekomst. Sandy Kalisingh heeft via haar bedrijf SK-Robotics, het project Kalymero, the Robot Academy met een challenge element geïnitieerd. Samen met onder andere UvA, VU, TUDelft, TU/e, HU, HvA, VDL ETG en Edwin van der Sar Foundation worden maatschappelijke casussen voorgelegd aan leerlingen van de bovenbouw van het primair en onderbouw middelbaar onderwijs, waarbij ze aan een robotica oplossing moeten werken. Op deze wijze worden de leerlingen op een laagdrempelige manier geïnspireerd door (robotica) techniek, samenwerken en oplossingsgericht denken. Dit project wordt op non-profit basis uitgevoerd. 

Drs. Monique Schaule Jullens

Drs. Monique Schaule Jullens is programmamanager bij het lectoraat Digital Life en projectmanager van Sorocova. Zij adviseert en ondersteunt bij het aanvragen, inrichten en managen van nationale en Europese  onderzoeksprojecten.  Zij heeft daarin een verbindende rol tussen de lector en onderzoekers die aan de projecten werken, de betrokken interne  afdelingen (control, HR), de projectpartners (consortia) en de verstrekkers van projectfinanciering.

Prof. dr. Koen Hindriks

Koen Hindriks is hoogleraar Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt hoe je robots socialer en intelligenter kunt maken en hoe robots ons kunnen helpen thuis, op school, of op ons werk. In zijn bedrijf  robotsindeklas.nl worden onderwijsrobots gemaakt die leerlingen zelf kunnen programmeren met een blokkentaal.

Mike Ligthart, MSc

Mike Ligthart is postdoctoraal onderzoeker sociale kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij onderzoekt relatievorming en lange-termijnsinteractie tussen kinderen en robots. Wat is er nodig om kinderen een sociale, betekenisvolle, en duurzame interactie te kunnen bieden met een robot? Mike richt zich op het ontwerp, de technische implementatie en de evaluatie van robotgedrag.

Drs. ing. Matthijs Smakman

Matthijs Smakman werkt sinds 2012 in de informatietechnologie, eerst als business consultant en later als docent en onderzoeker. Hij is (mede) oprichter en programmacoördinator van de internationale minor/specialisatie Social Robotics van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie, Hogeschool Utrecht, waar hij tevens hogeschooldocent en onderzoeker is. Daarnaast is hij buitenpromovendus aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij onderzoekt hoe sociale robots op een ethische manier in het primair onderwijs kunnen worden geïmplementeerd.

Dr. Kees Hoogland

Kees is lector van het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals. Hij is projectleider van het Erasmus+ project “Common European Numeracy Framework” om te komen tot een gemeenschappelijk referentiekader gecijferdheid als essentiële competentie voor burgers en beroepsbeoefenaren in de 21e eeuw.

Kees is actief in onderwijs in rekenen, wiskunde en gecijferdheid in voorschoolse educatie, po, vo, mbo, hbo en volwasseneneducatie. Zijn fascinatie is hoe individuen handelen en beslissen bij het oplossen van kwantitatieve problemen in het dagelijkse leven: “numeracy as social practice”.

Marianne Bossema, MSc

Marianne Bossema is docent HBO-ICT en werkt als onderzoeker bij het lectoraat Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam. Marianne heeft ruime werkervaring als creatief ontwikkelaar, en met het ontwerpen en ontwikkelen van educatieve software en games voor kinderen. Haar lessen als docent HBO-ICT gaan vooral over mens-machine interactie. In 2020 behaalde zij de master Media Technologie aan de Universiteit Leiden, sindsdien ontwikkelt zij expertise op het gebied van sociale communicatie in mens-robot interactie, binnen de context van gezondheidszorg en onderwijs.

Dr. Simone M. de Droog

Simone de Droog is senior onderzoeker binnen het lectoraat Human Experience & Media Design bij de Hogeschool Utrecht en verantwoordelijk voor diverse robot- en jeugdprojecten. Gepromoveerd binnen Communicatiewetenschap (UvA, 2013) is zij gespecialiseerd in de positieve invloed van media en marketing op het welzijn van jonge doelgroepen (o.a. gezondheid, educatie en play). Samen met bedrijven ontwikkelt zij diverse interventies, waarbij het ontwerp goed afgestemd is op de vaardigheden en voorkeuren van specifieke leeftijdsgroepen. Haar onderzoekslijn  non-human communication richt zich specifiek op onze communicatie met niet-menselijke actoren, zoals geanimeerde characters en robots. In het bijzonder onderzoekt zij hoe we de interacties en relatievorming met deze actoren kunnen stimuleren en verbeteren, met het oog op een meer succesvolle inzet.

Dr. Lamia Elloumi

Lamia Elloumi richt zich in haar huidige onderzoek op eHealth, User Experience en Social Robotics. Naast de onderzoekstaak bij het SOROCOVA project is zij betrokken bij het onderzoeksproject ‘Robotica in de zorg’, waarbij de sociale robotspeper wordt ingezet om ouderen in zorgcentra te helpen bij hun dagelijkse bezigheden.

Dr. Stan van Ginkel

Dr. Stan van Ginkel is als Associate lector verbonden aan het Lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren van de Hogeschool Utrecht. Daar richtte hij eerder het VR-Lab op van waaruit hij onderzoek doet naar de impact van virtuele leeromgevingen om communicatieve vaardigheden van studenten te bevorderen. In dit SOROCOVA-project is hij betrokken bij de evaluatie van de tests met de robots. Daarnaast is hij de schakel naar de lerarenopleiding Instituut Archimedes (HU) gelet op de inzet van studenten met didactische expertise voor het ontwikkelen van de robots.

Dinesh Persad

Dinesh Persad is in 2020 gestart bij Interactive Robotics in de positie Business Development. Doordat hij in nauw contact blijft met de eindgebruikers als onderwijsinstellingen begrijpt hij waar de behoeftes liggen en waar er exact geïnnoveerd moet worden om aan de vraag te blijven voldoen. Hij gelooft erin dat leerlingen variatie nodig hebben om het oefenen van vakken als rekenen en taal leuk te houden Sociale robots kunnen hierbij een cruciale rol spelen doordat ze motiveren, helpen en kunnen blijven herhalen zonder te oordelen.