Eerste focusgroep afgerond! Hoe zien leraren en kinderen graag het gebruik van een robot in de klas?

Voor het project SOROCOVA ontwikkelen we robots die kinderen in het basisonderwijs helpen bij rekenen. In de eerste fase inventariseren we hoe scholen op dit moment rekenonderwijs geven en hoe een robot de leraren daarin zou kunnen ondersteunen. Hiertoe zijn in oktober en november diverse focusgroepen met leraren en kinderen afgenomen. Er werd onder andere gekeken naar de problemen waar leraren tegenaanlopen, de materialen die zij gebruiken, hoe ze kinderen helpen en in welke setting de robot het beste ingezet kan worden. Vooral adaptief onderwijs, stapsgewijze uitleg en sociale ondersteuning wordt door leraren belangrijk gevonden. Aan kinderen werd juist specifiek gevraagd wanneer rekenonderwijs voor hen leuk is, hoe zij het liefst hulp krijgen en hoe zij willen dat de robot met hen praat. Voor die laatste vraag vroegen wij kinderen om een stripverhaal poster in te vullen. Daarbij moesten ze samen in duo’s nadenken over hoe de robot met een kind zou praten dat de sommen moeilijk vond, saai vond of de sommen juist goed had gemaakt. En dat leidde tot vele mooie, grappige en soms ontroerende verhalen en tekeningen. Eén ding is zeker: als het aan de kinderen ligt mag de robot niet saai zijn! Bij voorkeur maakt hij de sommen grappig, speelt hij muziek, doet hij een dansje als beloning. Meer resultaten volgen… 


Wethouder Onderwijs gemeente Diemen
neemt proef op de som met robot Hero

In coronatijd hebben kinderen van Nederlandse basisscholen door het thuisonderwijs leerachterstanden opgelopen.
Het project SOROCOVA onderzoekt hoe de inzet van sociale robotica als een leermiddel kan worden (door)ontwikkeld, ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs.

Een sociale robot maakt gebruik van technologieën zoals spraak-, gezichts- en emotieherkenning.
Daarmee kan de robot bepaalde niet-fysieke taken uitvoeren.

Rekenrobot
Dit onderzoek richt zich vooralsnog op de rekenmodules, zoals plus- en min-sommen uitvoeren maar ook vermenigvuldigen.

Proef op de som
Tijdens een recent overleg met de stuurgroep van het project kreeg de betrokken wethouder Onderwijs van gemeente Diemen -Jeroen Klaasse- de kans om te ervaren hoe de sociale robot Hero nu precies te werk gaat. Deze demo werd gefaciliteerd door drie studenten van de opleiding Business IT & Management van Hogeschool Utrecht.

Bekijk hier een fragment van deze ‘proef op de som’.

In de komende maanden april, mei en juni gaan kinderen van diverse basisscholen zèlf aan de slag met de robot.
We kijken uit naar de resultaten die hieruit volgen!

(4 april 2022)

SOROCOVA verzorgt presentatie op Internationale IEEE conferentie RO-MAN

Diverse afgevaardigden van het SOROCOVA onderzoeksteam waren eind augustus aanwezig bij de 31e Internationele IEEE conferentie RO-MAN in Napels. Onderwerp van gesprek: Robot & Human Interactive Communication. Het team heeft daar de resultaten gedeeld van een eerste studie, die is uitgevoerd binnen dit onderzoeksproject.

(5 september 2022)

Onderzoeker Mike Ligthart in het nieuws

Op 3 juni 2022 verscheen het artikel ‘Robots houden je bij de les’ op de website van Kennislink. Mike Ligthart, lid van het onderzoeksteam van SOROCOVA, deelde hiervoor zijn expertise als het gaat om het verbeteren van het rekenonderwijs met inzet van sociale robots.

Benieuwd naar het complete artikel? Bezoek dan de website van Kennislink.

Publicatie geaccordeerd!

Naar aanleiding van deelname van enkele partners van het SOROCOVA-consortium aan de 31e IEEE conferentie RO-MAN in Napels dit jaar -van 29 augustus tot en met 2 september- is de bijbehorende publicatie ‘Exploring requirements and opportunities for social robots in primary mathematics education’ goedgekeurd en gepubliceerd in IEEE Xplore.

De betreffende publicatie is hier na te lezen!

Interessante publicatie

In ICT&health nummer 5, 2022, is een aanverwant artikel over sociale robotica verschenen dat de moeite van het lezen waard is. De titel is ‘Impact sociale robots in de ouderenzorg: positieve uitkomsten langdurige gebruikersstudie bij professionals en cliënten’.

SOROCOVA krijgt award tijdens internationale conferentie Human-Robot Interaction ’23 in Stockholm

De publicatie ‘Design Specifications for a Social Robot Math Tutor’ is tijdens de ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction ’23 beloond met de tweede prijs voor ‘Best Studies Paper Award’. Deze paper maakt deel uit van het project SOROCOVA, de afkorting voor Sociale Robotica ter ondersteuning van COVID-19 leerachterstanden.

‘We zijn erg trots op het hele SOROCOVA-team. Ook internationaal is er veel waardering voor onze aanpak, waarin we samen met externe partners geduldige sociale robots inzetten voor een persoonlijke leerervaring voor kinderen met een leerachterstand.’

De COVID-19 maatregelen hebben een grote impact gehad op hoe kinderen wereldwijd onderwijs kregen. Ook Nederlandse kinderen moesten de overstap maken in de eerste lockdown van fysiek naar digitaal onderwijs. Tijdens de tweede lockdown verliep het onderwijs en de interactie tussen leerkrachten en leerlingen ook vooral via beeldschermen.

Het project SOROCOVA bouwt voort op een bestaande toepassing door het (door)ontwikkelen van sociale robotica als een leermiddel ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) van het basisonderwijs om inzicht te vergroten in opgebouwde leerachterstanden door COVID-19 maatregelen in het rekenonderwijs bij leerlingen.

Daarnaast worden de sociale robotica en bijbehorende rekenmodules ingezet om leerkrachten te ondersteunen in het bieden van rekenonderwijs op een motiverende manier aan leerlingen.

Het project is een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Florente Basisscholen, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam, Universiteit van Amsterdam (*) en Interactive Robotics.

(*) kijk ook op de website van de UvA voor een aanverwant nieuwsbericht


Robot Hero in actie
op de basisschool

Ben je benieuwd hoe een sociale robot precies aan het werk gaat om kinderen op basisscholen te helpen met het aanpakken van rekenachterstanden? Bekijk dan de allernieuwste video (in Nederlands / and English) om een goed beeld te krijgen van robot Hero.

(april 2023)