Sociale Robotica ter ondersteuning van COVID-19 LeerAchterstanden

 

 

 

De COVID-19 maatregelen hebben een grote impact op hoe kinderen wereldwijd onderwijs krijgen. Ook Nederlandse kinderen hebben de overstap moeten maken in de eerste lockdown van fysiek naar
digitaal onderwijs. Tijdens de tweede lockdown verliep het onderwijs en de interactie tussen leerkrachten en leerlingen weer vooral via beeldschermen.

Het doel van deze aanvraag is het gericht voortbouwen op een al bestaande toepassing door het (door)ontwikkelen van sociale robotica als een leermiddel ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw, namelijk groep
6 en 7, van het basisonderwijs om inzicht te vergroten in opgebouwde leerachterstanden door COVID-19 maatregelen in het rekenonderwijs bij leerlingen. Naast het verkrijgen van de inzichten
zal de sociale robotica en de bijbehorende rekenmodules ook ingezet worden om de leerkrachten te ondersteunen in het bieden van rekenonderwijs op een motiverende manier aan leerlingen. 

Het brede consortium, bestaande uit basisscholen, lerarenopleiding, gemeenten, robotica bedrijf, hogescholen en universiteiten, maakt het mogelijk om al gedurende het project een iteratieve cyclus te doorlopen zodat aanpassingen aan
de sociale robot gedurende de looptijd van het project gedaan kunnen worden. Met deze aanpak kunnen de uitkomsten na afloop van het project zonder al te veel extra ontwikkelingstijd geïntegreerd worden in de al beschikbare infrastructuur
van basisscholen voor de inzet van sociale robotica in het leerproces.

Dit onderzoek zal inzichten geven in 1) de werking van de diagnostische en educatieve functie van sociale robotica in het rekenonderwijs van de bovenbouw van het basisonderwijs; 2) het gebruik en implementatie van sociale robotica
om COVID-19 leerachterstanden in de bovenbouw van het basisonderwijs te verkleinen; 3) hoe technologische innovaties zoals sociale robotica worden ingezet door leerkrachten in het leerproces
van hun leerlingen en of zij daarin een faciliterende rol van de robot ervaren; en 4) de emanciperende rol die innovaties in het onderwijs kunnen hebben om de negatieve gevolgen zoals de COVID-19
leerachterstanden te beperken.

Blijf op de hoogte van de laatste resultaten!